AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 


KONFERENCE INTERNETEM BEZPEČNĚ
Dne 25.10.2018 Vás zveme na odbornou konferenci v K.Varech INTERNETEM BEZPEČNĚ 2018 (pro odbornou veřejnost : 9:00 - 14:00, pro rodiče a další zájemce : 16:00 - 19:00). Bližší informace naleznete ZDE.

POPTÁVKA NA DODAVATELE PRACÍ - PROHRNOVÁNÍ KOMUNIKACÍ
Obec Jindřichovice Vás poptává k podání nabídky na zakázku : „Prohrnování komunikací ve vlastnictví obce Jindřichovice v zimním období v obci Jindřichovice a přilehlých osadách.“ Bližší info ZDE.

POTRAVINY ZE STATKU - OTEVÍRACÍ DOBA
Zde je k dispozici otevírací doba Potravin ze statku v Jindřichovicích.

OBEC INFORMUJE
Dnem 25.5.2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a rady č.2016/679 o ochraně osobních údajů. Obec, jako orgán veřejné moci, zpracovává osobní údaje v převážné většině na základě zákonných zmocnění a dále na základě smluvních vztahů.
     Předmětné nařízení občanům umožňuje využít svých práv na přístup k osobním údajům, právo na informace o zpracovávání, právo na opravu (v omezeném rozsahu výmaz osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku).
     Bližší údaje bude možné získat od uvedeného data prostřednictvím obecního úřadu a pověřence na ochranu osobních údajů, který bude působit pro jednotlivé obce.

POTRAVINY ZE STATKU - OTEVÍRACÍ DOBA
Zde je k dispozici otevírací doba Potravin ze statku v Jindřichovicích.

INFORMACE PRO OBČANY - CESTOVNÍ DOKLADY
V souvislosti s nacházející letní sezónou si můžete přečíst leták s aktuálními informacemi, které se týkají zejména cestování do zahraničí, výše správních poplatků a lhůt pro vydávání cestovních dokladů.

KNIHOVNA POŘÁDA SOUTĚŽ PRO ROK 2018
Pravidla jsou jednoduchá - stačí jen přečíst pár knížek a napsat nám o každé krátký text nebo namalovat obrázek. Podrobné informace se dočtete ZDE.

INFORMACE KNIHOVNY + NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
Naše obecní knihovna se zapojila do kampaně CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM a má novou otevírací dobu.

INFORMACE K PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Vážení občané, v loňském roce proběhlo v obci Jindřichovice (pouze k.ú. Jindřichovice) mapování pozemků katastrálním úřadem. Majitelé pozemků se změnou výměry mají ze zákona povinnost podat PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. V případě nejasností ohledně výměry pozemku se obracejte na KATASTRÁLNÍ ÚŘAD. Informace pro podání přiznání naleznete v přiloženém letáku.

POLICIE ČR - NÁBOR
Prohlédněte si NÁBOROVÝ LETÁK Policie ČR.

KAM S POUŽITÝMI PNEUMATIKY?
Prohlédněte si informace o možnosti odevzdání použitých pneumatik na místa zpětného odběru. Více se dočtete na stránkách www.eltma.cz. K dispozici je i seznam veřejných míst zpětného odběru pneumatik.

REVITALIZACE CHODOVSKÉHO POTOKA
Prohlédněte si informace o průběhu revitalizace Chodovského potoka a o projektu Chodník Chodovský potok, které nám poskytly Lesy ČR.

ZVEŘEJNĚNÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Pod tímto odkazem naleznete Profil zadavatele, kde jsou zobrazeny veřejné zakázky obce Jindřichovice.

SDĚLENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU
Od 1.6.2016 došlo ke změně adresy Územního pracoviště v Kraslicích, více se dočtete ZDE.

MISYS WEB - GEOPORTÁL
Vyzkoušejte aplikaci Geoportál, což je aplikace pro vyhledávání v Katastru nemovitostí na Internetu pro naši obec. Adresa a přihlašovací údaje jsou uvedeny v dokumentu..

Projekt "Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti"
Prohlédněte si leták s informacemi o projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Uvedený projekt podporuje vytváření pracovních míst v rámci veřejně prospěšných prací.

Na úřadě je v prodeji samolepka Jindřichovic
Na úřadě si můžete zakoupit novou samolepku Jindřichovic. Cena za jeden kus je 17,-Kč.

Kontaktní místo pro oběti domácího násilí v Kraslicích
Kontaktní místo pro oběti domácího násilí otevřela koncem září 2014 v Kraslicích nezisková organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. Účelem této služby je poskytování bezplatné odborné pomoci v oblasti domácího násilí a stalkingu - nebezpečného pronásledování. Kancelář kontaktního místa v Kraslicích v prvním patře budovy v ulici Palackého 1891, kde sídlí Úřad práce a Finanční úřad. Pro zájemce o službu je otevřeno ve středu od 15 do 17 hodin a v pátek od 10 do 12 hodin. Více info ZDE.

Projekt "Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji"
Karlovarský kraj úspěšně požádal o dotaci na likvidaci invazních rostlin z fondů Evropské unie z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), osa 6.2. ochrana biodiverzity. Více informací: ZDE.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA ROTAVY
Chceme umožnit člověku v obtížné zdravotní a sociální životní situaci žít v důstojných podmínkách způsobem, který se nejvíc podobá způsobu, jímž žil dosud. Chceme pomáhat seniorům a zdravotně postiženým občanům, kteří jsou schopni samostatného pohybu, obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby. V případě zájmu vyplňte náš DOTAZNÍK.

PROJEKT "ZELENÁ OBEC" - KAM S ELEKTROODPADEM ?
Naše obec je zapojena do unikátního projektu "ZELENÁ OBEC". V rámci tohoto projektu poskytuje svým občanům zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.

SMS INFOKANÁL - obecní rozhlas "do kapsy"
Od 1.října 2008 mohou občané obce Jindřichovice a přilehlých osad Háj, Heřmanov, Hradecká, Loučná, Mezihorská, Poušť, Smrčina a Stará využívat novou službu SMS Info Kanál - obecní rozhlas "do kapsy". Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z obecního úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv (SMS). Služba funguje pro zákazníky všech tří českých mobilních operátorů.

MOŽNOST ZAKOUPENÍ POHLEDŮ
Obecní úřad oznamuje všem občanům, že je možné na obecním úřadě zakoupit nové pohledy Jindřichovic a všech přilehlých osad. Cena pohledu je 5,- Kč.

15.října 2018
Dne 9.10.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000,- Kč na realizaci projektu "Senior Expres".

25.září 2018
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.9/2018.

20.září 2018
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.27/2018 a Zápis ze ZO ze dne 13.9.2018 a rozpočtové opatření č.4/2018.

18.září 2018
Ze stránek si můžete stáhnout zpravodaj č.1/2018 v elektronické podobě.

18.září 2018
Na stránky byl doplněn aktualizovaný Knihovní řád Obecní knihovny v Jindřichovicích doplněný o informace o nakládání s osobními údaji čtenářů.

21.srpna 2018
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.8/2018.

26.července 2018
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.7/2018.

25.července 2018
Dne 23.7.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje ve výši 26.891,- Kč vč. DPH. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin :
a) bolševníku velkolepého,
b) křídlatky sachalinské, japonské a české,
c) netýkavky žláznaté.

25.července 2018
Dne 20.7.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 50.000,- Kč na realizaci projektu : "Jindřichovice, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování konzervování pozdně barokní sochy".

9.července 2018
Na stránky bylo doplněno plno fotografií z akcí, které proběhly v druhé polovině roku 2017 a v první polovině roku 2018.

3.července 2018
Na stránky byl doplněn aktualizovaný Řád veřejného pohřebiště obce Jindřichovice.

3.července 2018
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.26/2018, Zápis ze ZO ze dne 28.6.2018 a rozpočtové opatření č.3/2018.

21.června 2018
Dne 11.6.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 202.000,- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava jižní části hřbitovní zdi hřbitova v Jindřichovicích".

21.června 2018
Nově byly upraveny návštěvní hodiny knihovny.

21.června 2018
Na stránkách si můžete přečíst informace o tříděném odpadu v obci Jindřichovice v roce 2017.

21.června 2018
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.5/2018 a Krajské listy č.6/2018.

8.června 2018
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.25/2018 a Zápis ze ZO ze dne 31.5.2018.

7.června 2018
Na stránky bylo doplněno rozpočtové opatření č.2/2018.

21.května 2018
Pověřencem pro ochranu osobních údajů Obce Jindřichovice je JUDr. Karel SOURAL, tel.: 352 605 289, e-mail: kaliso20@seznam.cz.

24.dubna 2018
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.4/2018.

8.dubna 2018
Na stránky byla doplněna OZV č.1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu MŠ a nařízení obce č.2/2018, kterým se stanovují maximální ceny na nájem a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa.

26.března 2018
Na stránky byl doplněn závěrečný účet za rok 2017 a rozpočtové opatření č.1/2018.

21.března 2018
Na stránkách je k dispozici usnesení ZO č.24/2018 a Zápis ze ZO ze dne 15.3.2018.

21.března 2018
Na stránky byla doplněna zpráva o hospodaření v lesních majetcích Obce Jindřichovice za rok 2017.

21.března 2018
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.3/2018.

14.března 2018
Připomeňte si s námi na fotografiích Masopust, který se v naší obci konal v sobotu 10.2.2018.

26.února 2018
Na stránky byla doplněna zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jindřichovice za rok 2017.

26.února 2018
Na stránky byla doplněna Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.

21.února 2018
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.2/2018.

15.února 2018
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.23/2018 a Zápis ze ZO ze dne 8.2.2018.

25.ledna 2018
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.1/2018.

20.prosince 2017
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.22/2017 a Zápis ze ZO ze dne 14.12.2017.

19.prosince 2017
Na stránky bylo doplněno rozpočtové opatření č.7/2017, rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020.

19.prosince 2017
Ze stránek si můžete stáhnout zpravodaj č.4/2017 v elektronické podobě.

19.prosince 2017
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.12/2017.

30.listopadu 2017
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.21/2017 a Zápis ze ZO ze dne 23.11.2017.

28.listopadu 2017
Na stránky bylo doplněno rozpočtové opatření č.6/2017.

22.listopadu 2017
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.11/2017.

31.října 2017
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.10/2017.

31.října 2017
Ze stránek si můžete stáhnout zpravodaj č.3/2017 v elektronické podobě.

17.října 2017
K dispozici je aktuální Povodňový plán obce Jindřichovice - přehled organizace a zabezpečení povodňové služby pro občany.

5.října 2017
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.20/2017 a Zápis ze ZO ze dne 27.9.2017.

2.října 2017
Na stránky bylo doplněno rozpočtové opatření č.5/2017.

26.září 2017
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.9/2017.

19.září 2017
Přečtěte si Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.

9.září 2017
Připomeňte si s námi na fotografiích nedávno proběhlé akce - Kácení májky a oslava MDD (3.6.2017), Hurá prázdniny (24.6.2017) a Fotbalový zápas ŽENY x MUŽI (29.7.2017).

30.srpna 2017
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.8/2017.

13.srpna 2017
V tomto týdnu bylo otevřeno nové dětské hřiště. K dispozici je nový provozní řád dětského hřiště.

26.července 2017
Dne 24.7.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve výši 15.713,- Kč vč. DPH. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin :
a) bolševníku velkolepého,
b) křídlatky sachalinské, japonské a české,
c) netýkavky žláznaté.

25.července 2017
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.19/2017 a Zápis ze ZO ze dne 20.7.2017.

25.července 2017
Ze stránek si můžete stáhnout zpravodaj č.2/2017 v elektronické podobě.

25.července 2017
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.7/2017.

17.července 2017
Dne 17.7.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 51.000,- Kč na realizaci projektu : "Jindřichovice, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování sochy I. etapa".

4.července 2017
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.18/2017, Zápis ze ZO ze dne 29.6.2017 a rozpočtové opatření č.4/2017.

30.června 2017
Dne 30.6.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170.000,- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava hřbitovní zdi - 3. etapa".

29.června 2017
Na stránkách si můžete prohlédnout veškeré dokumenty týkající se Obnovy lesního hřbitova.

22.června 2017
Na stránky byly doplněny Krajské listy č.6/2017.

12.června 2017
Na stránky do levého horní menu byl doplněn odkaz Krizové řízení, kde je uložena Analýza ohrožení obcí na území ORP Kraslice a Mapa rizik ORP Kraslice.

13.června 2017
Na stránkách si můžete přečíst informace o tříděném odpadu v obci Jindřichovice v roce 2016.

13.června 2017
Na stránky byl doplněn Řád veřejného pohřebiště.

4.června 2017
Ze stránek si můžete stáhnout Krajské listy za období 01-05/2017.

23.května 2017
Na stránky byla doplněna zpráva o hospodaření v lesních majetcích Obce Jindřichovice za rok 2016.

16.května 2017
Na stránky byly doplněny fotografie z Pálení čarodějnic a stavění máje (30.4.2017).

23.května 2017
Na stránky byla doplněna zpráva o hospodaření v lesních majetcích Obce Jindřichovice za rok 2016.

16.května 2017
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.17/2017, Zápis ze ZO ze dne 11.5.2017 a rozpočtové opatření č.3/2017.

11.května 2017
Na stránky byla doplněna Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb. a rozpočtové hospodaření č.3/2017.

3.května 2017
Dnes bylo vyhlášeno poptávkové řízení na "Dětské hřiště v Jindřichovicích". Položkový rozpočet doručte do 9.5.2017 do 15:00 hodin na Obecní úřad v Jindřichovicích. Zde jsou k dispozici obrázky.

3.května 2017
Na stránky byla doplněna OZV č.1/2016 o poplatku za komunální odpad.

20.dubna 2017
Dnes bylo vyhlášeno poptávkové řízení na "Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého včetně architektury v Jindřichovicích". Položkový rozpočet doručte do 4.5.2017 do 15:00 hodin na Obecní úřad v Jindřichovicích. Zde je restaurátorská dokumentace.

18.dubna 2017
Na stránky byly doplněny fotografie z několika akcí, které se před nedávnem konaly v naší obci :
Na chvíli s čertem a Mikulášem (3.12.2016),
Bláznivá jízda (22.1.2017),
Velikonoční zábava (16.4.2017).

18.dubna 2017
Dnes byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva k podání nabídky na připravovanou stavbu "Jindřichovice - vodovod + kanalizace - 6. etapa - U hřiště", kde je k dispozici kompletní zadávací dokumentace.

12.dubna 2017
Dnes bylo vyhlášeno poptávkové řízení na stavební práce - "Oprava západní části hřbitovní zdi".

11.dubna 2017
Ze stránek si můžete stáhnout zpravodaj č.1/2017 v elektronické podobě.

4.dubna 2017
Na stránky byly doplněny některé aktuální fotografie z naší obce a okolí (kostel, větrná elektrárna, Chodovský potok).

21.března 2017
Prohlédněte si video z Jindřichovického masopustu, který u nás proběhl dne 25.2.2017.

16.března 2017
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.16/2017, Zápis ze ZO ze dne 9.3.2017, rozpočet na rok 2017 a rozpočtové opatření č.1/2017.

28.února 2017
Ze stránek je možné si stáhnout formulář Žádosti o poskytnutí individuální dotace / návratné finanční výpomoci.

27.prosince 2016
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.15/2016, Zápis ze ZO ze dne 15.12.2016.

20.prosince 2016
Na stránkách si můžete přečíst zpravodaj č.2/2016 v elektronické podobě.

20.prosince 2016
Na stránky bylo doplněno rozpočtové opatření č.7/2016, rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled pro rok 2017 - 2019.

24.listopadu 2016
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.14/2016, Zápis ze ZO ze dne 16.11.2016 a rozpočtové opatření č.6/2016.

23.září 2016
Na stránkách si můžete přečíst zpravodaj č.1/2016 v elektronické podobě.

22.září 2016
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.13/2016, Zápis ze ZO ze dne 15.9.2016 a rozpočtové opatření č.5/2016.

25.srpna 2016
Na stránky byly doplněny fotografie z několika akcí, které se před nedávnem konaly v naší obci : Pohádková cesta (4.6.2016), Hurá prázdniny (25.6.2016) a zápas ŽENY x MUŽI a večerní zábava (23.7.2016).

11.července 2016
Dne 30.6.2016 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve výši 7.297,50 Kč. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin.

29.června 2016
Na stránkách si můžete přečíst informace o tříděném odpadu v obci Jindřichovice v roce 2014 a 2015.

28.června 2016
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.12/2016, Zápis ze ZO ze dne 23.6.2016 a rozpočtové opatření č.4/2016.

19.května 2016
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.11/2015 a Zápis ze ZO ze dne 12.5.2016.

16.května 2016
Na stránky bylo doplněno rozpočtové opatření č.2/2016 a rozpočtové opatření č.3/2016

26.dubna 2016
Prohlédněte si fotografie z nedávno proběhlých akcí v naší obci : Velikonoční zábava - 26.3.2016 a Ukliďme svět, ukliďme Česko - 16.4.2016. Děkujeme tímto všem zúčastněným, kteří se podíleli na úklidu vybraných lokalit.

19.dubna 2016
Na stránkách si můžete přečíst program kulturních akcí v obci v roce 2016.

3.března 2016
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.10/2016, Zápis ze ZO ze dne 25.2.2016 a rozpočtové opatření č.1/2016.

1.března 2016
Na stránky byl doplněn Program rozvoje obce Jindřichovice na období 2015 - 2020.

1.března 2016
Na stránky si můžete přečíst zprávu o hospodaření na LHC Jindřichovice za rok 2015.

5.ledna 2016
Na stránky byla doplněna OZV č.2/2015 o poplatku za komunální odpad.

5.ledna 2016
Na stránky byl doplněn rozpočet na rok 2016 a rozpočtový výhled na 2016-2018.

5.ledna 2016
Na stránky bylo doplněno rozpočtové opatření č.6/2015.

22.prosince 2015
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.9/2015 a Zápis ze ZO ze dne 17.12.2015.

19.listopadu 2015
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.8/2015, Zápis ze ZO ze dne 12.11.2015.

18.listopadu 2015
Na stránky bylo doplněno rozpočtové opatření č.5/2015.

3.listopadu 2015
Na stránkách si můžete přečíst zpravodaj č.3/2015 v elektronické podobě.

24.září 2015
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.7/2015, Zápis ze ZO ze dne 17.9.2015 a rozpočtové opatření č.4/2015.

18.srpna 2015
Na stránkách si můžete přečíst zpravodaj č.2/2015 v elektronické podobě.

17.srpna 2015
Na stránky bylo doplněno nové poptávkové řízení na stavební práce - "FK Jindřichovice - výměna střešní krytiny".

25.července 2015
Přečtěte si informace o akci, která proběhla v sobotu v Jindřichovicích (fotbalový turnaj, zápas ŽENY x MUŽI a večerní zábava s kapelou Anakonda Benda). A dále si můžete prohlédnout fotky : fotbalový turnaj, ŽENY x MUŽI, zábava.

3.července 2015
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.6/2015, Zápis ze ZO ze dne 25.6.2015 a rozpočtové opatření č.3/2015.

17.června 2015
Na stránky byly doplněny fotografie z Pohádkové cesty (MDD), která se v Jindřichovicích konala v sobotu 30.5.2015. Děkujeme všem SPONZORŮM !!!

2.června 2015
Na stránky bylo doplněno hodně fotografií z Pálení čarodějnic a stavění májky (30.4.2015). A na videu si můžete prohlédnout průvod čarodějnic.

1.června 2015
Na stránkách si můžete přečíst zpravodaj č.1/2015 v elektronické podobě.

27.května 2015
Na stránkách si můžete prohlédnout mnoho fotografií z únorového Masopustu.

8.května 2015
Přečtěte si článek o meziobecní spolupráci na Kraslicku, která je připravena k oživení.

7.května 2015
Na stránky bylo doplněno rozpočtové opatření č.1 a č.2/2015.

30.dubna 2015
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.5/2014, Zápis ze ZO ze dne 23.4.2015.

27.dubna 2015
V sobotu 25.4.2015 proběhl v Kraslicích 1.ročník Her bez hranic u hranic. Těchto her se źúčastnila i naše obec a vy si můžete z této akce prohlédnout reportáž.

31.března 2015
Na stránky byla doplněna OZV č.1/2015 o kominikálních odpadech.

26.února 2015
Můžete si přečíst zprávu o hospodaření a prohlédnout výsledky hospodaření za rok 2014 od LHC Jindřichovice.

26.února 2015
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.4/2014, Zápis ze ZO ze dne 19.2.2015.

22.února 2015
Textem i na fotografiích si s námi můžete připomenout akce, které konaly v naší obci v roce 2014.

12.února 2015
Na stránkách si můžete přečíst článek a prohlédnout fotografie z Bláznivé jízdy, která proběhla 31.1.2015.

8.února 2015
Na stránky bylo doplněno oznámení o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Jindřichovice. Územní plán Jindřichovice si můžete prohlédnout ZDE.

4.února 2015
Na stránkách si můžete přečíst výroční zprávu za rok 2014.

9.ledna 2015
Na stránky obce byla doplněna veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu Jindřichovice formou opatření obecné povahy.

9.ledna 2015
Novou knihovnicí se v obecní knihovně stala Monika Kočalková a návštěvní doba je nyní ve středu od 15:30 hod. do 18:00 hod. (SUDÝ TÝDEN) a v úterý od 16:30 hod. do 18:00 hod. (LICHÝ TÝDEN).

28.prosince 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.3/2014, Zápis ze ZO ze dne 18.12.2014.

22.prosince 2014
Na stránkách si můžete přečíst rozpočtové opatření č.8/2014, rozpočet na rok 2015 a rozpočtový výhled na roky 2015-2017.

27.listopadu 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.2/2014, Zápis ze ZO ze dne 20.11.2014 a rozpočtové opatření č.7/2014.

27.listopadu 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.2/2014, Zápis ze ZO ze dne 20.11.2014 a rozpočtové opatření č.7/2014.

26.listopadu 2014
Na stránkách si můžete přečíst znění výběrového řízení na zakázku malého rozsahu - "Provedení těžebních prací včetně prodeje dřevní hmoty na lok.Peň".

12.listopadu 2014
Na stránkách bylo aktualizováno složení ZO a příslušných komisí.

6.listopadu 2014
Na stránky byl doplněn Zápis z ustavujícího zasedání ZO ze dne 30.10.2014.

12.října 2014
Jak dopadly volby do zastupitelstva v naší obci si můžete přečíst ZDE.

10.října 2014
Na stránky byla doplněna poptávka na prohrnování komunikací ve vlastnictví obce Jindřichovice v zimním období.

8.října 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.7/2014, Zápis ze ZO ze dne 2.10.2014 a rozpočtové opatření č.6/2014.

4.září 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.6/2014, Zápis ze ZO ze dne 28.8.2014 a rozpočtové opatření č.5/2014.

30.července 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.5/2014, Zápis ze ZO ze dne 24.7.2014 a rozpočtové opatření č.4/2014.

2.července 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.5/2014 a Zápis ze ZO ze dne 26.6.2014.

28.května 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.4/2014, Zápis ze ZO ze dne 22.5.2014 a rozpočtové opatření č.3/2014.

29.dubna 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.3/2014, Zápis ze ZO ze dne 24.4.2014 a rozpočtové opatření č.2/2014.

17.dubna 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.2/2014, Zápis ze ZO ze dne 10.4.2014 a rozpočtové opatření č.1/2014.

27.února 2014
Na stránky bylo doplněno usnesení ZO č.1/2014 a Zápis ze ZO ze dne 20.2.2014.

 Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY