AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

Naše obec se zapojila do projektu "Zelená obec" a tím umožňuje občanům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž přispívá k ochraně životního prostředí.

   Cílem projektu "Zelená obec" je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Ty obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je rtuť, olovo, kadmium, brómované zpomalovače hoření a další, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů.

   Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností mohou občané odkládat do sběrného boxu, který je umístěn ve vstupní chodbě budovy obecního úřadu a základní školy.

Certifikát

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. Další informace se dočtete na jejich stránkách : www.remasystem.cz.
 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY