AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 
OZV č.1/2016 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.1/2015 - o komunálních odpadech
OZV č.1/2013 - o zákazu volného pobíhání psů na veřejném prostranství na území obce a vymezení prostorů pro volné pobíhání
OZV č.1/2011 - o místním poplatku ze psů
OZV č.1/2009, kterou se zrušuje OZV č.1/1995, o udržování čistoty a veř. pořádku a o zlepšování život. prostředí obce Jindřichovice
OZV č.1/2007 - o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
OZV č.1/2006 - o školském obvodu základní školy
OZV č.5/2003 - Požární řád obce

OZV č.2/2015 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.1/2014 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.2/2013 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.2/2012 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.1/2012 - o nakládání s komunálním odpadem
OZV č.1/2011 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.1/2010 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.2/2009 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.1/2008 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.2/2007 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.3/2006 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.2/2006 - o závazných částech Územního plánu Obce Jindřichovice
OZV č.2/2005 - o poplatku za komunální odpad
OZV č.1/2005 - o místním poplatku ze psů
(změna a doplnění OZV č.5/2004)
OZV č.5/2004 - o místním poplatku ze psů
OZV č.3/2004 - o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
OZV č.2/2004 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
OZV č.1/1995 o udržování čistoty a veřejného pořádku a o zlepšování životního prostředí
 DISKUSNÍ FÓRUM
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY