AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jindřichovice
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.3/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.5/2003, požární řád obce
Nařízení č.2/2018, kterým se stanovují maximální ceny na nájem a služby hřbitovní poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Obecně závazná vyhláška č.1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2013 o zákazu volného pobíhání psů na veřejném prostranství na území obce Jindřichovice a vymezení prostorů pro volné pobíhání psů na území obce Jindřichovice
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.1/2009, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/1995, o udržování čistoty a veřejného pořádku a o zlepšování životního prostředí obce Jindřichovice
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2007 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Obecně závažná vyhláška č.2/2006 o závazných částech Územního plánu Obce Jindřichovice
Obecně závazná vyhláška č.1/2006, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

Obecně závazná vyhláška č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jindřichovice
Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2013 o poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2012 o poplatku za komunální odpad
Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o nakládání s komunálním odpadem
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2011, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2010, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2009, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.1/2008, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2007, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.3/2006, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2005, o poplatku za komunální odpad, dle § 17 a) zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Obecně závazná vyhláška č.1/2005, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.5/2004, o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.5/2004 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
Obecně závazná vyhláška Obce Jindřichovice č.2/2004 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
Obecně závazná vyhláška č.5/2003 - Požární řád obce
Obecně závazná vyhláška č.1/1995 o udržování čistoty a veřejného pořádku a o zlepšování životního prostředí Obce Jindřichovice
 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY