AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

Oznámení o vydání ÚP Jindřichovice formou OOP

Podle § 20 odstavce 2 stavebního zákona je možné se s celým Územním plánem Jindřichovice po dobu vyvěšení této veřejné vyhlášky seznámit v úplné papírové podobě u
  • Obce Jindřichovice, pro kterou je územní plán pořizován, doporučujeme v úředních dnech a hodinách : Po a St 8:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin a mimo tyto dny a hodiny dle předchozí telefonické domluvy (tel. 352 695 206) a také v elektronické podobě na www.obecjindrichovice.cz.

  • u pořizovatele : u Odboru územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče Městského úřadu v Kraslicích, č.dv. 408, doporučujeme v PO a ST v době 7:00-11:30 hod. a dále pak 12:00-17:00 hod. Mimo tyto dny a hodiny dle předchozí telefonické domluvy (tel. 352 370 446). OOP je dále zveřejněno v elektronické podobě na www.kraslice.cz v části Městský úřad a sekci Významné dokumenty > Územní plán Jindřichovice - vydaný. 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY