AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

Oznámení o zveřejnění údajů o vydaném
Územním plánu Jindřichovice
Územní plán Jindřichovice - textová část
I.2.1 Výkres základního členění území -
Jindřichovice (1 : 2 880)
I.2.2 Výkres základního členění území -
Loučná (1 : 2 880)
I.2.3 Výkres základního členění území -
Háj (1 : 2 880)
I.2.4 Výkres základního členění území -
Mezihorská (1 : 2 880)
I.2.5 Výkres základního členění území -
Heřmanov (1 : 2 880)
I.2.6 Výkres základního členění území -
Hradecká (1 : 2 880)
I.2.7 Výkres základního členění území -
Poušť (1 : 2 880)
I.2.8 Hlavní výkres - řešené území
(1 : 15 000)
I.2.9 a) Hlavní výkres -
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách (1 : 5 000)
I.2.9 b) Hlavní výkres -
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách (1 : 5 000)
I.2.10 Hlavní výkres -
k.ú. Loučná v Krušných horách (1 : 5 000)
I.2.11 Hlavní výkres -
k.ú. Háj u Jindřichovic (1 : 5 000)
I.2.12 Hlavní výkres -
k.ú. Stará (1 : 5 000)
I.2.13 Hlavní výkres -
k.ú. Mezihorská (1 : 5 000)
I.2.14 Hlavní výkres -
k.ú. Heřmanov v Krušných horách (1 : 5 000)
I.2.15 Hlavní výkres -
k.ú. Hradecká (1 : 5 000)
I.2.16 Hlavní výkres -
k.ú. Poušť (1 : 5 000)
I.2.17 Hlavní výkres -
Jindřichovice - detail (1 : 2 880)
I.2.18 Hlavní výkres -
Loučná - detail (1 : 2 880)
I.2.19 Hlavní výkres -
Háj - detail (1 : 2 880)
I.2.20 Hlavní výkres -
Mezihorská - detail (1 : 2 880)
I.2.21 Hlavní výkres -
Heřmanov - detail (1 : 2 880)
I.2.22 Hlavní výkres -
Hradecká - detail (1 : 2 880)
I.2.23 Hlavní výkres -
Poušť - detail (1 : 2 880)
I.2.24 a) Schéma vodovodu a kanalizace -
Jindřichovice (1 : 2 880)
I.2.24 b) Schéma vodovodu a kanalizace -
Jindřichovice (1 : 2 880)
I.2.25 Výkres VPS, opatření a asanací -
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách (1 : 5 000)
I.2.26 Výkres VPS, opatření a asanací -
k.ú. Loučná v Krušných horách (1 : 5 000)
I.2.27 Výkres VPS, opatření a asanací -
k.ú. Háj u Jindřichovic (1 : 5 000)
I.2.28 Výkres VPS, opatření a asanací -
k.ú. Stará (1 : 5 000)
I.2.29 Výkres VPS, opatření a asanací -
k.ú. Mezihorská (1 : 5 000)
I.2.30 Výkres VPS, opatření a asanací -
k.ú. Heřmanov v Krušných horách (1 : 5 000)
I.2.31 Výkres VPS, opatření a asanací -
k.ú. Hradecká (1 : 5 000)
I.2.32 Výkres VPS, opatření a asanací -
k.ú. Poušť (1 : 5 000)
II.2.1 Koordinační výkres -
k.ú. Jindřichovice v Krušných horách (1 : 5 000)
II.2.2 Koordinační výkres -
k.ú. Loučná v Krušných horách (1 : 5 000)
II.2.3 Koordinační výkres -
k.ú. Háj u Jindřichovic (1 : 5 000)
II.2.4 Koordinační výkres -
k.ú. Stará (1 : 5 000)
II.2.5 Koordinační výkres -
k.ú. Mezihorská (1 : 5 000)
II.2.6 Koordinační výkres -
k.ú. Heřmanov v Krušných horách (1 : 5 000)
II.2.7 Koordinační výkres -
k.ú. Hradecká v Krušných horách (1 : 5 000)
II.2.8 Koordinační výkres -
k.ú. Poušť (1 : 5 000)
II.2.9 Výkres širších vztahů -
(1 : 50 000)
II.2.10 Výkres předpokládaných záborů ZPF -
Jindřichovice (1 : 2 880)
II.2.10 a) Výkres předpokládaných záborů ZPF (VTE) -
Jindřichovice (1 : 2 880)
II.2.10 a) Výkres předpokládaných záborů ZPF (VTE) -
Jindřichovice 2 (1 : 2 880)
II.2.11 Výkres předpokládaných záborů ZPF -
Loučná (1 : 2 880)
II.2.12 Výkres předpokládaných záborů ZPF -
Háj (1 : 2 880)
II.2.13 Výkres předpokládaných záborů ZPF -
Stará (1 : 2 880)
II.2.14 Výkres předpokládaných záborů ZPF -
Mezihorská (1 : 2 880)
II.2.15 Výkres předpokládaných záborů ZPF -
Heřmanov (1 : 2 880)
II.2.16 Výkres předpokládaných záborů ZPF -
Hradecká (1 : 2 880)
II.2.17 Výkres předpokládaných záborů ZPF -
Poušť (1 : 2 880)


 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY