AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 


Počátkem ledna vyšli do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku konala již podeváté. I v naší obci a jejím okolí bylo možné potkat TŘI KRÁLE.

Tedy i lidé z naší obce přispěli do sbírky, která je určena především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí. Kulturní komise tímto děkuje panu Janu Sebjánovi a Royal Rangers Kraslice.
Zpět

 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY