AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

Informace k obnově památníku v osadě Stará

Název obce byl odvozen od její polohy na staré pasece. Český název byl stanoven v roce 1948 a přidržuje se významu původního pojmenování. První písemná zpráva o vsi je z roku 1314, kdy byla součástí jindřichovického panství - roku 1850 se stala samostatnou obcí. Obyvatelé obce se živili převážně zemědělstvím a od poloviny 19.století docházela část lidí za prací do nedalekých uhelných dolů.

K zániku obce došlo po 2. světové válce, kdy se po odsunu německého obyvatelstva nepodařilo obec dosídlit.

Dnes zde stojí pouze jeden dům a nachází se zde zrenovovaný pomník obětem 1. světové války.

K 1.1.2018 je na Staré hlášen k trvalému pobytu 0 obyvatel. 
 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY