AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

Pojmenování obce znamená pusté místo nebo stavení. Podle pověsti obyvatelé původní vsi podlehli morové epidemii, ves zpustla a když tam přišli noví osadníci, dali ji toto pojmenování. Poušť - pohlednice

První písemná zpráva o Poušti je z roku 1565, kdy patřila k nejdeckému panství. Od roku 1850 byla samostatnou obcí. Obyvatelstvo se živilo především zemědělstvím. V současnosti slouží k rekreačním účelům.

K 1.1.2019 je na Poušti hlášeno k trvalému pobytu 16 obyvatel.

 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY