AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

Český název Hradecká byl stanoven v roce 1947 a vycházel ze skutečností, že většina nových osadníků pocházela z Jindřichova Hradce. Prvně je zmiňována ve šlikovském urbáři v roce 1523, kdy byla součástí sokolovského panství. Obyvatelstvo se živilo především zemědělstvím. Od roku 1850 byla samostatnou obcí. Hradecká - pohlednice

Po odsunu německého obyvatelstva sice přišli do obce noví osadníci, ale většina zde dlouho nepobyla. Obec se začala vylidňovat a dnes slouží především chalupářům a chatařům.

K 1.1.2019 je na Hradecké hlášeno k trvalému pobytu 19 obyvatel.

 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY