AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

Dne 9.10.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 250.000,- Kč na realizaci projektu "Senior Expres".

Dne 23.7.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje ve výši 26.891,- Kč vč. DPH. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin :
a) bolševníku velkolepého,
b) křídlatky sachalinské, japonské a české,
c) netýkavky žláznaté.

Dne 20.7.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 50.000,- Kč na realizaci projektu : "Jindřichovice, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování konzervování pozdně barokní sochy".

Dne 11.6.2018 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 202.000,- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava jižní části hřbitovní zdi hřbitova v Jindřichovicích".

 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY