AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

Dne 24.7.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve výši 15.713,- Kč vč. DPH. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin :
a) bolševníku velkolepého,
b) křídlatky sachalinské, japonské a české,
c) netýkavky žláznaté.

Dne 17.7.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ve výši 51.000,- Kč na realizaci projektu : "Jindřichovice, socha sv. Jana Nepomuckého - restaurování sochy I. etapa".

Dne 30.6.2017 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170.000,- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava hřbitovní zdi - 3. etapa".

 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY