AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

Dne 30.6.2016 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve formě neinvestičních prostředků z rozpočtu kraje ve výši 7.297,50 Kč. Tato částka bude využita na likvidaci invazních druhů rostlin.

Dne 31.5.2016 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor regionálního rozvoje smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 170.000,- Kč. Tato částka bude využita na akci: "Oprava severní části hřbitovní zdi".

Dne 16.5.2016 podepsala Obec Jindřichovice a Karlovarský kraj - odbor životního prostředí a zemědělství smlouvu na poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.904,- Kč. Tato částka bude využita na projekt :
- obnova lesů poškozených imisemi,
- obnova, zajištění a výchova lesních porostů,
- ekologické a přírodě šetrné technologie.


 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY