AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

V neděli 27.září 2009 odpoledne se sešly děti i se svými rodiči před dětským hřištěm, které bylo po celý předchozí týden uzavřené. Probíhaly zde totiž úpravy, na jejichž výsledek se teď všichni přišli podívat. Slavnostní přestřižení pásky provedli starostka Anna Polívková, zástupce sponzorů paní Zdeňka Hulínská a za děti Pavel Vokoun. Po proslovu paní starostky a připíjením dětským šampaňským se děti konečně rozeběhly po hřišti...

Vážení návštěvníci, toto hřiště je k využití Vašeho volného času. Prosíme Vás o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu, vydaného dne 27.9.2009.

PROVOZNÍ DOBA :
- od 01.05 do 30.06. - od 09:00 do 19:00 hod.
- od 01.07 do 30.08. - od 09:00 do 20:00 hod.
- od 01.09 do 30.10. - od 09:00 do 19:00 hod.
- od 01.11 do 30.04. - od 09:00 do 17:00 hod.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE :
Přístup dětí do šesti let je povolen pouze v doprovodu dospělé osoby!
Dodržujte stanovené věkové hranice pro jednotlivé herní prvky!

NA HŘIŠTI JE ZÁKAZ :
- poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení (v případě poškození bude OÚ Jindřichovice vymáhat škodu,
- užívat zařízení, pokud je jeho povrch namrzlý nebo kluzký (případně při zjištění závady na zařízení),
- vstupovat se zvířaty,
- kouřit, konzumovat alkohol a omamné látky,
- stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřený oheň.

NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN :
- respektovat návštěvní řád,
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe,
- udržovat čistotu.

Porušením tohoto návštěvního řádu se návštěvník vystavuje finančnímu postihu podle obecných předpisů - právnická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti do výše 200.000,-Kč, fyzická osoba do výše 30.000,-Kč.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím neprodleně na tel. : 725 051 011.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.

PROVOZOVATEL HŘIŠTĚ :
OÚ Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, tel. : 352 695 073.
Nejbližší telefonní stanice, odkud lze přivolat pomoc, je v budově OÚ Jindřichovice.

Policie - 158
Záchranná služba - 155
Hasiči - 150
Tísňová linka - 112

 DISKUSNÍ FÓRUMInfo o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY