AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

PROVOZNÍ ŘÁD (PDF) , FOTOGALERIE (FACEBOOK)

Dětské hřiště bylo zhotoveno v červenci roku 2017. Herní prvky dodala firma Františka Smitky z Přívětic a na zemních pracích se podílela firma Josefa Plauba ml. z Jindřichovic. Obec tímto děkuje za sponzorská dar v podobě kamínkového povrchu panu Jaroslavu Zemanovi.
Návrh hřiště vznikl ve spolupráci se základní školou, úkolem dětí bylo namalovat "hřiště snů". Herní prvky na základě dětských návrhů vybralo obecní zastupitelstvo.
Majitel: Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, www.obecjindrichovice.cz

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků dětského hřiště a proto jej musí návštěvníci bezpodmínečně dodržovat.
UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE :
- vstup a použití hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí, dětem do 6 let je doporučen doprovod osoby starší 18-ti let,
- herní prvky – lanová dráha, kolotoč, pružinová houpadla, lanová pyramida,
sestava se skluzavkami a závěsná houpadla jsou určeny dětem do 14-ti let,
- workoutové prvky jsou určeny osobám do 99-ti let,
- návštěvníci jsou povinni chovat se tak, aby neohrožovali sebe ani ostatní návštěvníky,
- každý návštěvník hřiště je povinen šetřit zařízení, které je majetkem obce Jindřichovice a udržovat je v čistotě,
- za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností a nedodržováním provozního řádu, nenese obec Jindřichovice v žádném případě zodpovědnost,
- každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit na Obecní úřad v Jindřichovicích. Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši,
- provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v prostorech dětského hřiště. Nalezené předměty se odevzdají na Obecní úřad v Jindřichovicích,
- přístup do prostoru dětského hřiště je možný pouze určenými vchody, přelézání plotu a zamčených bran je zakázáno (toto lze považovat za neoprávněný vstup na cizí pozemek).
NA HŘIŠTI JE ZAKÁZÁNO :
- jezdit na kole, kolečkových bruslích apod.,
- kouřit, konzumovat alkohol a užívat omamné látky,
- stanovat a nocovat, rozdělávat otevřené ohně,
- vstupovat se zvířaty.
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA :
- Policie - 158
- Záchranná služba - 155
- Hasiči - 150
- TísňovÉ volání - 112
Hlášení poškozování zařízení na dětském hřišti : 725 051 011, 606 783 155.

V Jindřichovicích dne 9.srpna 2017

 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY